Aktualności

WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU - NOWY ZARZĄD
2008-10-16 03:43:04
W dniu 09.10.2008 roku odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków klubu AKS Białogard.
Zebranie to miało na celu podsumowanie działalności klubu oraz poruszenie kwestii proponowanych przez działaczy i zawodników oraz dyskusja nad nimi.
Głos zabrali również zaproszeni goście, starosta powiatu białogardzkiego pan Krzysztof Bagiński oraz zastępca burmistrza pan Zbigniew Raczewski.
Jednak głównym punktem zebrania był wybór nowych władz klubu.
Dotychczasowy prezes naszego klubu Józef Leszczyk zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa.

W tym miejscu, na łamach naszej strony chciałbym serdecznie podziękować w imieniu zarządu, trenerów, działaczy oraz zawodników za dotychczasową działalność na rzecz klubu za udzieloną pomoc i wsparcie oraz za godne reprezentowanie naszego klubu na wszelkiego rodzaju imprezach.

Jak już wspomniałem głównym celem zebrania było wybranie nowych władz AKSu.
W jawnym głosowaniu jednogłośnie zatwierdzony został skład nowego zarządu, zaproponowany przez komisję wyborczą, w której zasiedli:
Cezary Jastreb
Artur Ordak
Franciszek Bochenek.

Poniżej przedstawiam skład nowego zarządu AKS Białogard

Prezes klubu
SZYMON ZIÓŁKOWSKI

Skarbnik
ANDRZEJ SZWENK

Trener
CEZARY JASTREB

Wiceprezes sekcji zapasów
ARTUR ORDAK

Wiceprezes sekcji podnoszenia ciężarów
FRANCISZEK BOCHENEK

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Mirosław Różyński
Grzegorz Banach
Bartłomiej Jabłoński
Bartłomiej Drużba
Robert Szwabis
Tadeusz Jarosz
Zmienił się również skład Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący – Piotr Jastreb

Członkowie:
Paweł Jajeczko
Marcin Grabowski
Jan Borkowski

Aktualności »