Aktualności

Nowe władze klubu !!!
2013-12-22 16:56:25
Dziękuje wszystkim za przybycie na Walne Sprawozdawczo - Wyborcze zebranie członków klubu, które odbyło się 20 grudnia 2013 roku.

Zebranie poprowadził prezes Zachodniopomorskiego Związku Zapaśniczego a także przewodniczący Rady Miasta Białogard pan Józef Leszczyk.
Na początku prezes AKS Szymon Ziółkowski przywitał wszystkich zgromadzonych, następnie prowadzący przedstawił porządek oraz regulamin obrad. Wybrano komisje, mandatową, uchwał i wniosków oraz wyborczą.
Sprawozdanie zarządu za minioną kadencję odczytał prezes Szymon Ziółkowski, później protokół komisji rewizyjnej przedstawił przewodniczący tejże Piotr Jastreb a także udzielił on absolutorium ustępującemu zarządowi.
Głosowania jawne, poprzez uniesienie ręki odbywały się bardzo sprawnie i niemalże jednomyślnie.
W głosowaniu ustalono, że zarząd będzie jedenastoosobowy a w Komisji Rewizyjnej zasiądą trzy osoby. Po przedstawieniu kandydatów do zarządu oraz komisji rewizyjnej, odbyło się głosowanie, w którym to jednogłośnie zatwierdzono skład przedstawionego zarządu i Komisji Rewizyjnej. Po głosowaniu zarząd i komisja udały się na swoje pierwsze obrady na, których wybrano prezesa klubu, wiceprezesa, sekretarza oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. I tak:

W zarządzie zasiądą:


Szymon Ziółkowski - Prezes AKS Białogard
Artur Ordak - skarbnik
Tadeusz Jarosz - wiceprezes do spraw podnoszenia ciężarów
Angelika Dybalska - sekretarz
Cezary Jastreb
Robert Szwabis
Krzysztof Grześków
Piotr Jastreb
Paweł Jajeczko
Bartłomiej Jabłoński
Franciszek Bochenek


W komisji Rewizyjnej zasiądą:
Mariusz Ordak - przewodniczący
Rafał Domagała - członek
Zbigniew Hałaburda - członek

Aktualności »